Aanbod van verschillende coachingstrajecten

Loopbaancoaching

Het doel van loopbaancaoching is het bereiken van een functie die echt bij je past. Tijdens de intake gaan we samen je doelen helder maken.  Het kan bijvoorbeeld dat je opzoek bent naar een heel functie. Soms is al helder  welke functie dat is. Ik kan je dan helpen om daar te komen. Vaker is het probleem dat je niet weet welke richting je op moet. Ik help je onderzoeken wat je wilt en welke mogelijkheden  en talenten je hebt.

Assertiviteitscoaching

Dit traject is bedoeld om je assertieve vaaredigheden verder te ontwikkelen of bij te sturen.Vragen of items kunnen zijn:                       
Hoe kan ik beter voor mezelf opkomen?                                                            
Op welke manier maak ik mijn standpunten duidelijk op mijn werk?                               
Hoe kan ik op een positieve manier sturing geven aan mijn communicatiepatroon?                                                                                            

Na de kennismaking verwoorden we de doelen, en maken een plan van aanpak, om het gewenste resultaat te behalen. Dit is een wat langer traject om dat er tussen de afspraken door meer tijd zit om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Persoongerichte coaching

Je eigenschappen en je kwaliteiten en je talenten hebben invloed op je dagelijks leven. Zowel prive als in je werk. Soms heb je als persoon last van je eigen

Coaching werkwijze en tarieven

Het coachingstraject is maatwerk en wordt afgestemd op de hulpvraag. Samen worden de leerdoelen opgesteld. De frequentie en tijdsduur van de bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld.

In het eerst gratis kennismakingsgesprek vertel ik over mijn werkervaring en coachingsmethoden. Verder heeft het kennismakingsgesprek tot doel een eerste analyse te maken van de leervraag, en een plan van aanpak op te stellen.

Samen besluiten we na het eerste gesprek of we met elkaar in zee gaan. In overleg en op basis van het kennismakingsgesprek bepalen we het verdere traject.

Vertrouwen
Alles wat  besproken wordt is vertrouwelijk, en zal ook niet aan derden worden gemeld. Alleen als er vertrouwen is, is er ook veiligheid, en kun jij je verder ontwikkelen.

Tarieven  Coaching
Coaching is vooral een duurzame investering in jezelf.
Na het kennismakingsgesprek wordt een offerte gemaakt. Hierin wordt het afgesproken doel  en het traject beschreven.  Verder worden in de offerte de leveringsvoorwaarden van de dienst “coaching” en de criteria voor de eindrapportage opgenomen.

Start coaching
Na de bevestiging van acceptatie van de offerte kan de coaching van start gaan.

Voor particulieren wil ik coaching ook mogelijk maken, en  hanteer ik een aangepast tarief. De prijzen zijn exclusief BTW.

Los coachingsgesprek: 1,5 uur  E 124,50
Coachingspakket van 4 gesprekken E 495,00
Coachingspakket van 8 gesprekken  E 895,00

Voor de coachingspaketten factureer ik de helft van het pakket in 1 keer nadat het eerst gesprek heeft plaats gevonden. De betaalingstermijn van de facturen bedraagt 2 weken tenzij anders is afgesproken.

Vergoeding

Ben je als werknemer in loondienst? Dan bestaat de mogelijkheid dat  de werknemer de kosten voor jou op zich neemt. Het gaat om coaching loopbaanontwikkeling, of ziekteverzuimpreventie.                                                  
Informeer bij de afdeling Personeelszaken of bij de Arbo arts naar de mogelijkheden. Ook worden er regelmatig persoonlijke opleidingsbudgetten ingezet voor een coachingstraject.

Verhinderd
Ben je verhinderd op onze afspraak? Dat is tot maximaal 2 dagen voor onze afspraak geen probleem. Daarna behoud ik mij het recht voor om het gesprek volledig door te berekenen.