Coaching werkwijze en tarieven

Het coachingstraject is maatwerk en wordt afgestemd op de hulpvraag. Samen worden de leerdoelen opgesteld. De frequentie en tijdsduur van de bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld. In het eerst gratis kennismakingsgesprek vertel ik over mijn werkervaring en coachingsmethoden. Verder heeft het kennismakingsgesprek tot doel een eerste analyse te maken van de hulpvraag, en een plan van aanpak op te stellen. Samen besluiten we na het eerste gesprek of we met elkaar in zee gaan. In overleg en op basis van het kennismakingsgesprek bepalen we het verdere traject.

TARIEVEN

   Bedrag*  Duur gesprek
 Los coachingsgesprek  € 124,50    1,5 uur
 Coachingspakket van 4 gesprekken  € 495,00   1,5 uur
 Coachingspakket van 8 gesprekken    € 895,00   1,5 uur

Voor de coachingspakketten factureer ik de helft van het pakket in 1 keer nadat het eerst gesprek heeft plaats gevonden. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 2 weken tenzij anders is afgesproken. *Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Vergoeding
Ben je als werknemer in loondienst? Dan bestaat de mogelijkheid dat  de werknemer de kosten voor jou op zich neemt. Het gaat om coaching loopbaanontwikkeling, of ziekteverzuimpreventie. Informeer bij de afdeling Personeelszaken of bij de Arbo arts naar de mogelijkheden. Ook worden er regelmatig persoonlijke opleidingsbudgetten ingezet voor een coachingstraject.

Verhinderd
Ben je verhinderd op onze afspraak? Dat is tot maximaal 2 dagen voor onze afspraak geen probleem. Daarna behoud ik mij het recht voor om het gesprek volledig door te berekenen.